تماس با KZ کالا

سال تاسیس

۱۳۵۵
۱۰ صبح تا ۲۲ شب

ساعت کاری

۱۰ صبح تا ۲۲ شب

ایمیل

kazem.zandi۲۶۳۱@gmail.com

ایمیل

kazem.zandi۲۶۳۱@gmail.com

شماره های تماس

۰۹۱۲۲۵۱۴۴۷۵
۰۲۵۳۶۶۰۴۴۷۵

شماره های تماس

۰۹۱۲۲۵۱۴۴۷۵
۰۲۵۳۶۶۰۴۴۷۵

آدرس

قم، سی متری کیوانفر / ابتدای ۲۴ متری مطهری / سمت چپ / ساختمان ناصر

آدرس

قم، سی متری کیوانفر / ابتدای ۲۴ متری مطهری / سمت چپ / ساختمان ناصر

تماس با ما